Sök
Filters
Stäng

Emballage

En viktig del av transporten

Valet av förpackning har stor betydelse vid transport av farligt gods. Avsändaren har ansvar för att förpackningen är godkänd för det ämne som ska transporteras. Om så föreskrivs i regelverken ska förpackningen vara typgodkänd, dvs den ska ha genomgått en obligatorisk kontroll och blivit godkänd. Det är FN:s rekommendationer som ligger till grund för gällande förpacknings- och transportbestämmelser. Alla typgodkända förpackningar är försedda med märkning. Exempel på sådan typgodkännandemärkning är: 

*UN 4G/Y30/S/10/S/SP-12 02 21

Vi kan även tillhandahålla lådor som uppfyller de krav som ställs vid transport av farligt gods i begränsade mängder. Dessa lådor behöver inte vara UN-godkända. 

 

Emballagekoder

4G - Wellåda av papp

X - Förpackningsgrupp I

Y - Förpackningsgrupp II

Z - Förpackningsgrupp III

4GV - Wellåda av papp, special

4D - Plywoodlåda

1H1 - Fat av plast, fast topp

3H1 - Dunk av plast, fast topp

Absorberande medel

Innerförpackningar som innehåller vätska ska vara fullständigt inbäddade i ett absorberande material av tillräcklig mängd för att kunna absorbera deras totala vätskeinnehåll.

Vermikulit är högabsorberande och därför ett idealiskt material i händelse av en läcka med vätskor.

Vermikulit kan också användas som stötdämpande förpckningsmaterial till ömtaliga produkter, särskilt om de är oregelbundet formade.

Tejp
Kvalitetsbeskrivning

Kravet på tejp anges i respektive emballage certifikat.

Vävtejp

En tejp där ryggen är armerad. Vanligen används gasväv eller segelduk som armeringsmaterial, men även glas- och kolfiberväv förekommer om belastningskraven är höga.

Säck - Innerliner

Plastsäckar, extra tjocka och starka för farligt godsemballage, att användas som mellanförpackning, (innerliner). 

Wellåda 301

Format: 180x180x280 mm Emballagekod: 4GV / X5
Ring för pris

Wellåda 311

Format: 400x400x400 mm Emballagekod: 4GV / X21
Ring för pris

Wellåda - Explosivgodkänd 315

Format: 475x285x250 mm Emballagekod: 4G / Y38
Ring för pris

Wellåda - Explosivgodkänd 318

Format: 785x240x400 mm Emballagekod: 4G / Y30
Ring för pris

Wellåda 333

Format: 170x170x310 mm Emballagekod: 4GV / X4.3
Ring för pris

Wellåda 336

Format: 200x200x310 mm Emballagekod: 4GV / X6
Ring för pris

Wellåda 338

Format: 270x270x310 mm Emballagekod: 4GV / X11
Ring för pris

Wellåda 370

Format: 175x155x213 mm Emballagekod: 4GV / X3 4G / X5 / Y8 / Z8
Ring för pris

Wellåda 371

Format: 275x195x300 mm Emballagekod: 4GV / X6 4G / X12 / Y20 / Z30
Ring för pris

Wellåda 372

Format: 325x245x300 mm Emballagekod: 4GV / X8 4G / X17 / Y22 / Z35
Ring för pris

Wellåda 373

Format: 360x260x300 mm Emballagekod: 4GV / X9 4G / X21 / Y30 / Z40
Ring för pris

Wellåda 374

Format: 430x310x300 mm Emballagekod: 4GV / X18 4G / X30 / Y40 / Z45
Ring för pris

Wellåda 375

Format: 390x390x430 mm Emballagekod: 4GV / X24 4G / X43 / Y60 / Z70
Ring för pris

Wellåda 376

Format: 570x370x430x mm Emballagekod: 4GV / X41 4G / X60 / Y75 / Z85
Ring för pris

Wellåda 377

Format: 770x570x550 mm Emballagekod: 4GV / X77 4G / X106 / Y150 / Z200
Ring för pris

Plywoodlåda 316

Format: 400x300x360 mm Emballagekod: 4D / Y41 / Z60
Ring för pris

Plywoodlåda 317

Format: 500x500x500 mm Emballagekod: 4D / X48
Ring för pris

Plastflaska 250 ml

Ej UN-godkänd
Ring för pris

Plastflaska 1 L UN-godkänd

Emballagekod: 1H1 Y 1,9 / 150
Ring för pris

Plastdunk 3 L UN-godkänd

Emballagekod: 3H1 Y 1,9 / 200
Ring för pris

Plastdunk 5 L UN-godkänd

Emballagekod: 3H1 Y 1,9 / 150
Ring för pris