Sök
Filters
Stäng

Etiketter

Skillnader på etikettkraven i de olika regelverken

Farligt gods måste märkas och etiketteras om så föreskrivs i regelverken. Både kolli, lastbärande enheter och fordon skalla vara tydligt märkta och etiketterade.

Det åligger avsändaren att märka och etikettera sina kollin och ansvaret att märka och etikettera lastbäraren och fordon vilar hos tarnsportören. Vi lagför etiketter för alla transportsätt. Våra etiketter för sjötansport uppfyller de speciella krav som ställs i IMDG-Koden. Om du behöver etiketter som inte finns i vårt standardsortiment så trycker vi efter dina, och regelverkens krav.

Etiketterna kan även levereras i magnetskyltutförande om så önskas.

 

 

 

Begränsad mängd

Farligt godsetikett begränsad mängd, endast väg & sjö
Ring för pris

Denna Sida Upp

Riktningspilar 74x105mm
Ring för pris

Klass 1

Farligt godsetikett explosiva ämnen & föremål
Ring för pris

Klass 1.4

Farligt gods varningsetikett klass 1.4
Ring för pris

Klass 2.1

Farligt godsetikett brandfarliga gaser
Ring för pris

Klass 2.2

Farligt godsetikett Icke brandfarlig, icke giftig gas
Ring för pris

Klass 2.3

Farligt godsetikett giftiga gaser
Ring för pris

Klass 3

Farligt godsetikett brandfarlig vätska
Ring för pris

Klass 3 UN1202

Farligt godsetikett brandfarlig vätska, Diesel UN1202
Ring för pris

Klass 3 UN1203

Farligt godsetikett brandfarlig vätska, Bensin UN1203
Ring för pris

Klass 4.1

Farligt godsetikett brandfarligt fast ämne
Ring för pris

Klass 4.2

Farligt godsetikett självantändande ämne
Ring för pris

Klass 4.3

Farligt godsetikett, Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Ring för pris

Klass 5.1

Farligt godsetikett oxiderande ämne
Ring för pris

Klass 5.1 UN1485

Farligt godsetikett oxiderande ämne, UN1485
Ring för pris

Klass 5.1 UN1495

Farligt godsetikett oxiderande ämne, UN1495
Ring för pris

Klass 5.2

Farligt godsetikett organisk peroxid
Ring för pris

Klass 6.1

Farligt godsetikett giftigt ämne
Ring för pris

Klass 6.2

Farligt godsetikett smittförande ämne
Ring för pris

Klass 7A

Farligt godsetikett radioaktivt ämne
Ring för pris

Klass 7B

Farligt godsetikett radioaktivt ämne
Ring för pris