Sök
Filters
Stäng

Etiketter

Skillnader på etikettkraven i de olika regelverken

Farligt gods måste märkas och etiketteras om så föreskrivs i regelverken. Både kolli, lastbärande enheter och fordon skalla vara tydligt märkta och etiketterade.

Det åligger avsändaren att märka och etikettera sina kollin och ansvaret att märka och etikettera lastbäraren och fordon vilar hos tarnsportören. Vi lagför etiketter för alla transportsätt. Våra etiketter för sjötansport uppfyller de speciella krav som ställs i IMDG-Koden. Om du behöver etiketter som inte finns i vårt standardsortiment så trycker vi efter dina, och regelverkens krav.

Etiketterna kan även levereras i magnetskyltutförande om så önskas.

 

 

 

Etiketter

Ring för pris