Sök
Filters
Stäng

Litteratur

Regelverk för Transport av Farligt Gods

ADR - Vägtransport European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID - Järnvägstransport Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

IMDG Code - Sjötransport International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code

DGR - Flygtransport Dangerous Goods Regulations

ADR-ADR-S Pärm

ADR/ADR-S är på svenska och i pärmform - ett lättare sätt att ta till sig information som ingår i ADR/ADR-S, kan FGC erbjuda ett praktiskt pärmsystem. Regelverket är indelat i två pärmar, med en utförlig innehållsförteckning. Allt för att du snabbt skall komma åt den information som du söker.
Ring för pris

RID/RID-S pärm

RID/RID-S är på svenska och i pärmform - ett lättare sätt att ta till sig information som ingår i RID/RID-S, kan FGC erbjuda ett praktiskt pärmsystem. Regelverket är indelat i två pärmar, med en utförlig innehållsförteckning. Allt för att du snabbt skall komma åt den information som du söker.
Ring för pris

IMDG-code bok

IMDG-Koden består av två böcker och ett suplement och är på engelska.
Ring för pris

IMDG-code supplement

IMDG-code suplement är en bok och den är på engelska.
Ring för pris

IMDG code CD

Ring för pris

IATA DGR bok

Detta är det officiella regelverket för transport av farligt gods med flyg. Kraven är högt ställda på alla som är del i transporten. Från dörr till dörr finns det alltid en ansvarig som skall vara utbildad enligt krav i detta regelverk.
Ring för pris

IATA DGR CD

DGR-CD innehåller hela DGR och med lätta sökfunktioner.
Ring för pris

Svenska IMDG Koden 2022

TSFS är den svenska versionen av den engelska IMDG code. I den svenska finns dessutom några regler som gäller specifikt för svenska fartyg i svenska vatten.
Ring för pris

ADR Engelsk bok

Ring för pris

Model regulations

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations.
Ring för pris

Manual of tests and criteria

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS - Manual of Tests and Criteria.
Ring för pris

Lärobok Farligt Gods

Ring för pris

ICAO-TI

ICAO-TI - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
Ring för pris