Sök
Filters
Stäng

Säkerhetsdatablad - Märkning av Kemiska produkter - Farligt avfall

Säkerhetsdatablad

FGC upprätar och uppdaterar säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning. Dokumenten görs på svenska samt flertalet andra språk.

Märkning av Kemiska produkter

Från den 1 juni 2015 ska alla kemiska produkter klassificeras, märkas och förpackas enligt EU:s CLP-förordning*. Om ditt företag tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter ansvarar ni för att märkningen är korekt. Vi klassificerar kemsika produkter både enligt kemikalielagstiftning samt transportlagstiftning.

Farligt avfall

FGC hjälper er att uppfylla kraven avseende avfallslagstiftning såsom att klassificera ert farliga avfall, ge råd om övriga krav t.ex. anteckningsskyldigheter, tillståndskrav, anmälningsplikt och transportdokumentation. Där det farliga avfallet även är farligt gods, skall kraven i transportlagstiftningen uppfyllas.

Kemikaliehantering

Vi kan även hjälpa er med övriga krav i kemikalielagstiftningen såsom produktanmälan, tillståndsansökan, kemikalieförteckning etc.

Ta kontakt med oss för vidare information.  

Säkerhetsdatablad

Ring för pris

Taktilmärke 18 mm

Ring för pris